Infoskærme kan både bruges til lokale nyheder, til corporate nyheder og eksempelvis reklamer.
God kommunikation er afgørende for alle former for virksomheder og organisationer. I den sammenhæng kan infoskærme være et væsentligt værktøj til at optimere kommunikationen både eksternt og internt. En infoskærm i en reception kan, uanset om receptionen er bemandet eller ubemandet, være med til sikre at dine gæster bliver modtaget på bedste vis. Når man som gæst tydeligt kan se at man er velkommen og måske oven i købet blive vejledt til det rigtige lokale, så giver det den helt rigtige start på besøget. Infoskærmene kan også være et medie til at kommunikere vigtig information ud til samtlige medarbejdere i organisationen. I en virksomhed er der altid en gruppe medarbejdere som ikke har tid eller måske ikke adgang til virksomhedens intranet, og derfor er det vigtigt at have en kommunikationskanal, der giver direkte adgang for alle.

Skærmen er bygget op med en ensartet skabelon, men det er op til det enkelte sted eller kontor at publicere informationerne.
Skærmene kan altså være med til at skabe en større genkendelighed for gæsterne, men det er også med til at skabe en større sammenhængskraft blandt de ansatte. Derudover medvirker de til at give en større viden omkring, hvad der rører sig i din virksomhed. På uddannelsessteder kan det også være en stor fordel at kunne kommunikere direkte ud til alle elever og undervisere på en enkel og overskuelig måde. Med et informationssystem opsat strategiske steder på skolen/gymnasiet/ højskolen etc. har du mulighed for at effektivisere din måde at kommunikere på.

I Netassist kan vi sammen med dig, kortlægge behovet for informationssystemet og rådgive om hvilke informationer, der er hensigtsmæssige at bringe alt efter placering af skærm. Systemerne er lette at tilpasse, og der kan uden problemer automatisk trækkes informationer fra databaser, vises billeder og film, laves streaminger etc. Så uanset dit behov, kan vi finde et system der passer til dig.
En digital infoløsning opdateres via internettet, så det eneste der kræves for at kunne redigere og opdatere indholdet, er en PC med adgang til internettet. Det betyder, at du kan sidde og opdatere skærmenes indhold uden at du fysisk behøver at være til stede på infoløsningens lokalitet. En anden fordel er, at alle skærmene uanset lokalitet bliver opdateret samtidigt. Det er en stor fordel, hvis infoskærmene eksempelvis bruges til publicering af personaleinformation, lokaleinformation eller som digitalt prisskilt. Hvor mange skærme din infoløsning skal indeholde, bestemmer du selv. Der udarbejdes et layout til dine skærme, der skræddersyes helt efter dine ønsker og behov. I layoutet bestemmes det, hvilket indhold der skal vises hvor på skærmen. Via det internetbaserede kontrolpanel bestemmer du selv, om indholdet i de digitale infoløsninger skal vises på alle skærme, eller kun på bestemte skærme. Du kan også blande indholdet på skærmene, så noget er fælles, og noget er specifikt for den enkelte skærm. Dette er en fordel for dig, som har flere skærme hængende i forskellige afdelinger.